Analog fotografering

Jag har arbetat som fotograf sedan
70- talet, huvudsakligen med reklam-
byråer, men även med veckopress
och med företag direkt.
Jag har under åren jobbat med mycket
varierande uppdrag. Jobb bland-
ningen har varit stor, industri, annonser,
reportage, modelljobb, mat, bilar,
inredning, reklamfilm och video-
produktion. Jag har en lång tid bakom
mig som analog fotograf. Den nya
digitala tekniken är inte mycket att
ha utan en gedigen kunskap om
traditionell/ analog fotografering.

Björn Lanner/ hemsida