Bildbehandling

Med digital bildbehandling kan vi
både rätta till fel eller hjälpa upp
verkligheten. Vi gör allt från
lättare retusch till mer avancerad
bild retusch, t.e.x hopläggningar
av bilder, friläggningsbanor,
skuggor,färgkorr eller konver-
tering tilltryckoriginal

Ett exempel/
Statens turistråd