Digitala kamerasystem

Digitala kameresystem
Storformat: Sinar e Leaf
Mycket avancerad med s.k "high end kvalitet" Denna kamera användsförstudiofotograferingar, produkter och dyl.

Mellanformat:
Mamaya 67RZ
med ett Leaf C-Most bakstycke.
Denna digitala utsustning an-
vänds vid modellfoto och
ute på fältet.

Småbildsformat:
Nikom D700 en fullformats kamera
En smidig och lättarbetad kamera med bra kvalitet.