Multimedia

Vi producerar film och multimedia för mässor, säljpresentationer, showrooms,
internet och dyl. Att använda bildmaterialet från trycksaker eller kataloger
och göra rörliga presentationer kan vara mycket ekonomiskt.

Placera musen över bilden
och håll ner knappen, och
rör på musen.