Välkommen till Onestep

När Datoriseringen nådde fotograferingen i mitten av 90- talet
hoppade jag direkt på tåget. Företaget Onestep bildades med
digital bildproduktion som bas.
I början var behovet av digital fotografering störst inom produkt-fotograferingen. Under denna uppbyggnadsfas hade jag ett nära och
djupt samarbete med framstående reprokunniga personer och företag.
Jag förstod på ett tidigt stadium att fotografen skulle bli ansvarig
för den slutliga filen/bilden
Dette samarbete gav Onestep ett stort nätverk , vilket har gjort det
möjligt att även hjälpa våra kunder med produktblad, kataloger,
annonser och allt inom reklam och information.

Nu när "cirkeln är sluten" när det gäller digitalfoto och alla bilder och
uppdrag lämpar sig lika bra för analog som digital produktion,
har denna "resa" gett mig en stor kunskap om hela produktionskedjan
från ide´till resultat vare sig det gäller trycksaker annonser eller film.

Björn Lanner VD/fotograf

ONESTEP skall med den senaste digitala
tekniken producera bilder, trycksaker och
multimedia, på det för uppdragsgivaren mest
kostnadseffektiva sätt