Trycksaksproduktion

Vi hjälper även till med produktion
av trycksaker. Med hjälp av ICC profiler,
kalibrerade bildskärmaroch digitala
förprovtryck ger vi våra kunder möjlighet
att ha total kvalitetskontroll av alla steg
i den grafiska produktionskedjan.

Exempel